Kvalt

Billede: 

Billedet handler om kvælning, måske kvælning på flere måder. Kvælning kan være en langsommelig og dermed en umenneskelig dødsmåde.

Visse sygdomme kan betyde en langsom død ved kvælning. Det skete for bl.a. den engelske Diane Pretty. Hun led døden ved en ganske, ganske, ganske langsom kvælning. Lige netop den uhyggelige måde at dø på havde hun forudset, og var bange for. Skrækslagen.

Hun led af Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS), en fremadskridende og uhelbredelig sygdom der nedbryder de nerveceller der styrer musklerne. Selvmord var helt udenfor rammerne af hendes fysiske formåen som ALS patient. Hun gik til domstolene for at hendes mand (Brian Pretty) skulle have lov til at hjælpe hende, uden at blive retsforfulgt for mord. Sagen gik helt til tops i det britiske retsvæsen, og hun tabte i alle instanser. Kunne ikke få loven ændret. Heller ikke Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg ville anerkende at retten til livet var meningsløs hvis hun ikke kunne få lov til at bestemme over sit liv, og få den hjælp hun havde brug for. Aktiv dødshjælp, eutanasi. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) blev ikke taget seriøst.

Livet er en menneskeret. Ikke en forbandet pligt.

Galleri