Presset

Billede: 

Billedet har en undertitel, der er hentet fra Kahil Gibrans digt om ægteskab:  "Cypressen og egetræet vokser ikke i hinandens skygge."

Digtet er fra bogen "Profeten" i uddrag står der bl.a.:

Elsk hverandre, men gør ikke kærlighed til en forpligtelse.

Snarere skal den være som vuggende vande mellem sjælenes kyster.

Fyld hinandens bæger, men drik af hver sit.

Giv hinanden af jert brød, men spis ikke af samme skive.

Syng og dans tilsammen og vær glad, men lad dog hinanden alene.

Ligesom lut´ens strenge er alene, om end de sitrer med samme melodi.

Giv hinandens hjerter, men ikke som hinandens besiddelse;

Thi kun livets hånd kan rumme jeres hjerter.

Og stå sammen, men dog ikke for nær hinanden;

Thi templets søjler er adskilt,

Og cypressen og egetræet vokser ikke i hinandens skygge.

I dansk version kunne udsagnet lige så godt have været: Egetræet og fyrretræet vokser ikke i hinandens skygge. Men det gør de jo alligevel, de presser hinanden og de sårer hinanden.

Galleri