Brudetæppe 2

Billede: 

Galleri

Udsmykning i Stefanskirken

Jeg har haft den ære at designe messehagler, en lysestageog et kortæppe til Stefanskirken på Nørrebro. For øjeblikket er et brudetæppe ved at blive broderet. Lærer Inger Green-Petersen har syet messehaglerne. På billederne er det Ivan der bærer dem. Kunstneren Gert Funder har hjulpet mig med at lave stagen. Stagen har været omtalt dels "Københavnske Kirker" og dels i bogen: Tro Rum og Kunst, begge bøger er fra Menighedsrådenes Forlag, sidstnævnte om ny dansk kirkekunst. Der vi blive lagt en artikle ind, der omtaler messehaglerne, lysestagen og kortæppet, artiklen er fra jubilæumsskriftet til Stefanskirkens 125 årsdag. Gennem årene har jeg lavet plakater og instalationer til kirkepladsen og til kirken, der bliver indsat eksempler på dette.

Lysskulptur i Kildevældskirken

Tre københavnske kantsten danner basis for lysskulpturen i Kildevældskirken. De tre sten er fundet på en oplagsplads i Sydhavnen, men har tidligere ligget som adskillelse mellem vej, fortov eller cyklesti.

På den korteste af kanstenene sidder stadigvæk rester af den karakteristiske solgule maling, som på et tidspunkt har varslet særlig agtpågivenhed. Skulpturen tager dermed afsæt i de historier kantsten kan fortælle. Historier som ofte handler om stenens opgave som rettesnor og sikkerhed i dagliglivets trafik.

De tre sten kan i og for sig udmærket symbolisere treenigheden, Far, Søn og Helligånd.

Rummet der dannes mellem de tre sten bliver dermed centrum for begrebet treenighed, og op af det rum springer et stort lys, godt og sikkert placeret i og ikke under skæppen af messing. Placeringen af lyset her kunne derfor symbolisere åndens kraft. Den kraft der gerne må være til stede hele tiden.

De øvrige lys ligger i 3 messingplader der er spændt ud mellem stenene, syv i hver. Antallet leder tanken hen på hellige tal og for syvtallets vedkommende, på dagene i en uge og dermed på tiden. Den tid der går, mens vi går med. Den tid vi gerne vil gøre lige så nyttig, som den er lang.

Når der tændes et lys, vil der måske være tændt et lys i forvejen og der vil blive tændt lys i fremtiden. Der kan tændes lys for freden, for glæden eller for at lette sorgen. Der vil blive tændt lys for at støtte eftertanken, for bønnen og forbønnen. Lyset vil forhåbentlig får os til at tænke klarere, det varmer og giver ro i sindet. Den ro der skal til for at vi kan få nye handlemuligheder.
Lysskulpturen er blevet til i et nært samarbejde mellem Kildevældskirken, Ove Carlsen der har tegnet skulpturen og Gert Daae Funder der har tegnet med og har udført sulpturen. Gid lysskulpturen må glæde Kildevældskirkens menighed og besøgende og være til ny inspiration!